www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินได้จากการรับทำบัญชี หักภาษี และยื่นแบบ ภงด.1 หรือ ภงด.3

(1/1)

มาศ:
เมื่อวันที่ 20 ม.ค.ได้รับเชิญจากสรรพากรจังหวัดนนทบุรี ให้ไปประชุม ผู้บรรยายเน้นเรื่องการยื่นแบบเสียภาษีของผู้ทำบัญชี จากการนั่งฟังและจากการถามตอบในขณะนั้น สรุปได้ว่า

1.เงินได้จากการบัญชี ต้องมีใบอนุญาตประกอบนั้นก็หมายถึงผู้สอบบัญชีเท่านั้น ส่วนผู้รับทำบัญชีตาม พรบ.การบัญชีไม่ใช่เงินได้พึงประเมิน 40(6) แต่เป็นเงินได้พึงประเมิน 40(2) และให้คำนวณหักภาษีแบบเดียวกับ 40(1) อัตราก้าวหน้า ยื่นแบบภงด.1

2.แล้วแต่ละรายที่รับทำบัญชีให้ได้รับค่าตอบแทนรายละไม่เกิน 5,000 บาท คำนวณภาษีไม่มียอดต้องหัก ณ ที่จ่าย แต่เมื่อนำทุกรายมารวมกันก็ต้องชำระภาษีก้อนเดียว ถ้าเป็นแบบนี้จะให้หัก 3% แล้วยื่น ภงด.1 ผู้บรรยายบอกว่ามันผิด เอางัยดีค่ะ

3.ผู้ทำบัญชีรับอนุญาตไม่ใช่วิชาชีพอิสระหรือค่ะ ถ้าเป็น 40(6) หักค่าใช้จ่ายเหมาได้ร้อยละ 30 ยังต้องจัดทำบัญชีรับ-จ่ายด้วย ถ้ายื่น 40(2)ก็หักค่าใช้จ่ายเหมาได้ไม่เกิน 60,000 บาท  

007:
1. ผิดครับ เงินได้ค่าทำบัญชีเป็น 40(6) ครับ

2. มั่วครับ ถ้าเค้าบอกว่าเป็น 40(2) มันก็ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย

3. เป็นวิชาชีพอิสระที่มีหน่วยงานวิชาชีพรองรับครับกกกก:
ภงด.3 คืออะไร

กมลทิพย์:
http://karaokenew.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม