www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เลือกประเภท ภ.ง.ด.ผิด ในหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย

(1/1)

mint:
หากลูกค้าได้ดำเนินการหัก ณ ที่จ่าย แล้วออกหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย มาผิด โดย เลือกประเภท ภ.ง.ด. เป็น ภ.ง.ด.2 ที่ถูกต้องเป็น ภ.ง.ด.53 และไม่มีเล่มที่/เลขที่ บริษัทควรดำเนินการอย่างไรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

เด็กเพิ่งจบ:
แจ้งให้ลูกค้าทราบและขอเปลี่ยน  (ในการออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากร เป็นหน้าที่ของผู้ที่จ่ายเงินให้บริษัท ( ลูกหนี้) ) ค่ะ  ในด้านของคุณmint เอาไว้ใช้ในการเครดิตภาษีปลายปี (ภงด 50) ค่ะ

เด็กศิลป์การบัญชี:
เปลี่ยนจากติ๊ก ภ.ง.ด.2 เป็น ภ.ง.ด.53 และแจ้งให้ลูกค้าทราบ

town:
ก็เห็นด้วยกับคุณ เด็กเพิ่งจบครับ  ให้ทางผู้ออกแก้ไขให้ถูกต้องครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม