www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ

(1/1)

ณัฐ:
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือในบัญชีให้ตรงกับสินค้าคงเหลือที่มีอยู่และนับได้จริง จะมีผลกระทบทางภาษีอากรหรือไม่ครับและการปรับปรุงรับเข้าเนื่องจากในสต็อกที่มีอยู่มีมากกว่าในบัญชี ถ้าต้องการลงราคา และรับรู้สินค้าคงเหลือด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก จะรับรู้ราคาเป็นราคาเฉลี่ย ณ วันที่รับเข้าได้หรือไม่ครับและถ้าเบิกสินค้าคงเหลือออกมาทำโปรโมชั่น ด้วยราคาเฉลี่ย ณ วันที่เบิก และของเหลือ จึงบันทึกคืนสต็อก ต้องใช้ราคาเฉลี่ย ณ วันที่รับคืน หรือราคาที่บันทึกออกตอนที่บันทึกเบิกสต็อกไปครับรบกวนตอบด้วยครับ

town:
1.  มีครับ  เพราะเมื่อปรับปรุงในทางบัญชี  ก็ต้องปรับปรุงในทางภาษีด้วยครับ  เพราะทางภาษีถือว่าตอนที่กิจการซื้อสินค้าเข้ามาได้ขอเครดิตภาษีซื้อไว้  ดังนั้นหากสินค้าขาดจากสต็อค  ก็ต้องถือว่าขาย  ดังนั้นก็จะต้องเปิดใบกำกับภาษีขาย และราคาที่เปิดขายต้องไม่ต่ำกว่าราคาทุนที่ซื้อมา  เมื่อเปิดขายก็จะต้องบันทึกเป็นรายได้และนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยครับ2.  ไม่สามารถทำได้ครับ  เพราะถามว่าที่มาของราคาสินค้ามาจากไหน  ถ้าพิสูจน์ในเรื่องที่มาของราคาไม่ได้  ก็ต้องถือว่า  มีสินค้าแต่ไม่มีต้นทุน  ดังนั้นหากกิจการขายได้เมื่อไหร่  ก็เท่ากับกำไรเท่านั้นครับ  แต่ถ้ามีที่มาของเอกสารหลักฐาน  เช่น  ซื้อสินค้ามา  10  ชิ้นในราคาชิ้นละ 100 บาท พร้อมมีการแถมสินค้ามาให้อีก 2 ชิ้นโดยไม่คิดมูลค่า  ถ้าเป็นกรณีนี้ก็สามารถเฉลี่ยราคาทุนให้กับสินค้าที่แถมมาได้ครับ  ตามความเห็นส่วนตัวผมก็จะนำสินค้าทั้ง  12  ชิ้นมาเฉลี่ยราคาทุนใหม่ตาม Lot  ที่เราซื้อเข้ามาครับ  เช่น  ซื้อมา  10  ชิ้นต้องจ่ายเงิน  1,000 บาท แต่ได้สินค้ามา  12  ชิ้นก็จะนำเงิน  1,000  มาหารด้วยจำนวนสินค้า  12  ชิ้น ก็จะได้ราคาทุนทั้ง  12  ชิ้นครับเกร็ดเล็กๆ  ถ้าเป็นการถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจนับ  แล้วพบว่ามีจำนวนปริมาณของสินค้าที่มากกว่าปริมาณทางบัญชี  กรณีนี้จะถือว่าปริมาณที่เพิ่มขึ้นไม่มีต้นทุนครับ  ขายได้เท่าใดก็กำไรเท่านั้นครับ  แต่ถ้ายังไม่ถูกตรวจพบแต่อยากจะปรับยอดให้ถูกต้อง  ก็จะต้องทำเอกสารที่มาของสินค้าที่เกินเข้ามา  เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีครับ3.  ตามความเห็นส่วนตัวผม  ผมจะยึดราคา ณ วันที่ทำเบิกสต็อคครับ  เพราะถือว่าเราไม่ได้ซื้อเข้ามาใหม่  แต่เป็นการรับของคืนเข้าสต็อคจากการเบิกครับ

วรรณ:
แล้วถ้าตรวจสินค้าเกินกว่าในรายงานหรือในงบดุล เราจะต้องปรับปรุงอย่างไร กรณีบันทึกสินค้าแบบ Periodic

วรนันท์:
หากมีการขายไป จำนวนหนึ่ง บันทึกขายตรงกับที่ขาย แต่ตัดสต๊อกน้อยกว่าที่ขายจะทำอย่างไร แต่ได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้วในปีที่ผ่านมา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม