www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เป็นบุคคล รับจ้างทำบัญชี ถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทไหน

(1/1)

มาศ:
เมื่อวันที่ 20 ม.ค.ได้รับเชิญจากสรรพากรจังหวัดนนทบุรี ให้ไปประชุม ผู้บรรยายเน้นเรื่องการยื่นแบบเสียภาษีของผู้ทำบัญชี จากการนั่งฟังและจากการถามตอบในขณะนั้น สรุปได้ว่า

1.เงินได้จากการบัญชี ต้องมีใบอนุญาตประกอบนั้นก็หมายถึงผู้สอบบัญชีเท่านั้น ส่วนผู้รับทำบัญชีตาม พรบ.การบัญชีไม่ใช่เงินได้พึงประเมิน 40(6) แต่เป็นเงินได้พึงประเมิน 40(2) และให้คำนวณหักภาษีแบบเดียวกับ 40(1) อัตราก้าวหน้า ยื่นแบบภงด.1

2.แล้วแต่ละรายที่รับทำบัญชีให้ได้รับค่าตอบแทนรายละไม่เกิน 5,000 บาท คำนวณภาษีไม่มียอดต้องหัก ณ ที่จ่าย แต่เมื่อนำทุกรายมารวมกันก็ต้องชำระภาษีก้อนเดียว ถ้าเป็นแบบนี้จะให้หัก 3% แล้วยื่น ภงด.1 ผู้บรรยายบอกว่ามันผิด เอางัยดีค่ะ

3.ผู้ทำบัญชีรับอนุญาตไม่ใช่วิชาชีพอิสระหรือค่ะ

ขอบคุณท่านอาจารย์ล่วงที่ตอบทำถามให้ค่ะ และช่วยแนะนะเพิ่มเติมให้ด้วยในสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ

มาศ:
เพิ่มเติมอีกนิดน่ะค่ะ คือถ้าเป็น 40(6) ต้องจัดทำบัญชีรับ-จ่ายด้วย แล้วบุคคลธรรมดาจะมีค่าใช้จ่ายอะไรนักหนา ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เดือน ๆ หนึ่งก็ไม่ถึง 2,000 บาท ค่าอบรมสัมมนาอีกปีละไม่เกิน 2,000 บาท รวมทั้งปีมีค่าใช้จ่ายไม่ถึง 60,000 บาท บ้านก็เป็นของตัวเอง ถ้ายื่น 40(2)ก็หักค่าใช้จ่ายเหมาได้ไม่เกิน 60,000 บาท แต่ถ้า 40(6) หักได้ 30% แต่ต้องทำรายการรับ-จ่ายประกอบการยื่นภาษีด้วย ทำไมสรรพากรต้องรีดเลือดกับผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาขนาดนี้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม