www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัทเปิดใหม่

(1/2) > >>

นาย:
1. ตั้งบริษัทใหม่ เพิ่มขึ้นมา อีก 1 บริษัท แต่กรรมการ ชุดเดิม และช้ที่อยู่ บริษัทเดิม จดทะเบียน และ ให้พนักงานบัญชี ชุดเดิม ทำงานให้ แบบนี้ต้องทำอย่างไร ช่วยแนะนำหน่อย

2. และบริษัท เดิม เปิด ธุรกิจ โรงแรมและ ให้เช่าพื้นที่ บริท ใหม่จะต้อง จ่ายค่าใช้จ่ายค่าใช้ให้บริษัทเดิมหรือไม่ เนื่องจากบริษัท เดิม ไม่ได้ เก็บค่าเช่าใด

อ้วน:
1.  คงต้องถามกันก่อนครับว่ามุมมองที่จดบริษัทใหม่ขึ้นมา  มีวัตถุประสงค์และเหตุผลอย่างไรครับ  เพราะการใช้พนักงานชุดเดิมทำงานให้อีกบริษัทใหม่  โดยไม่มีการจ่ายเงินเดือนให้  ในแง่ของนายจ้างก็ถือว่าประหยัด  แต่ในแง่รายจ่ายของบริษัทใหม่ก็จะไม่มีเช่นกัน  จึงต้องดูวัตถุประสงค์และเหตุผลประกอบครับ2.  ในทางปฏิบัติก็มักจะไม่มีการเรียกเก็บ  แต่บริษัทใหม่ก็จะไม่มีรายจ่าย  ส่วนบริษัทเดิม  ก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรใช้อำนาจในการประเมินรายได้ในส่วนนี้ขึ้นมาก็ได้ครับ  ดังนั้นหลักในการทำธุรกิจ  ก็ควรจะสะท้อนรายรับ - รายจ่ายของแต่ละกิจการจริงๆ  ไม่ควรมองว่าเป็นเจ้าของเดียวกัน  มุมมองของผู้บริหารจึงเป็นสิ่งสำคัญในการจัดทำบัญชีครับ

สุณิษา:
                     รับจ้างทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ                ..............บริการรจดทะเบียนธุรกิจ..........1. จดทะเบียนบริษัท 4,000 บาท ( ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี )

2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 3,000 บาท (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,000 บาท                 .........บริการรับทำบัญชีรายเดือน......

      ( ราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท/เดือน )1.จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ

2. จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด

3. จัดทำรายงานภาษีซี้อ - ขายพร้อมยื่น ภพ.30

4. คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 ,และประกันสังคม.

5. ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี

6. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ                   ..........บริการตรวจสอบบัญชี.........

             (ราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท )1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์

2.เสนอข้อสังเกตและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี

3.ทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

4.จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น

ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร

             สนในราคาต่อรองกันได้นะค่ะ e-mail : sunisa_r2524@hotmail.com

                                  ติดต่อคุณ : สุณิษา 086-0896768ศิรัญญา:
รับจ้างทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ และให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี..............บริการรจดทะเบียนธุรกิจ..........1. จดทะเบียนบริษัท 3,000 บาท ( ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี )

2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 2,000 บาท (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 900 บาท.........บริการรับทำบัญชีรายเดือน......

( ราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท/เดือน )1.จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ

2. จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด

3. จัดทำรายงานภาษีซี้อ - ขายพร้อมยื่น ภพ.30

4. คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 ,และประกันสังคม.

5. ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี

..........บริการตรวจสอบบัญชี.........

(ราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท )1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์

2.เสนอข้อสังเกตและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี

3.ทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

4.จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น

ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร

สนในราคาต่อรองกันได้นะค่ะ e-mail : daw-siranya@hotmail.com

ติดต่อคุณ : ศิรัญญา  02-7326458,086-3561152,087-7020904

ทีมงาน เทรนนิ่งเซิร์ฟ:
รับจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลดความผิดพลาดในการทำงาน

และยังมีหลายหลักสูตรนะคะสนใจ

E-mail   Trainingserv@gmail.com

www.Trainingserv.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม