www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ระบบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านตามต่างจังหวัด

(1/2) > >>

คุณจิ๊บ:
เรียน  คุณอ้วน

ดิฉันขอเรียนถาม 2 ข้อ มีดังนี้ค่ะ

1. อยากทราบว่างบการเงินของกองทุนหมู่บ้านหน้าตาเป็นอย่างไร พอจะมีตัวอย่างให้ดูหรือไม่? และจะต้องนำส่งหน่วยงานที่ใดบ้าง

2. กรณีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ได้เช่ารถกะบะไม่มีแคป กับบุคคลธรรมดา เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง จำเป็นไหมจะต้องมีสัญญาเช่ารถ เอกสารที่ต้องใช้มีสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาสมุดทะเบียนรถของผู้ให้เช่า ทุกครั้งที่จ่ายเงินค่าเช่ารถ จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%ใช่หรือไม่?  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเช่น ค่าน้ำมันรถ+น้ำมันเครื่อง ค่าซ่อมรถ สามารถนำมาเคลมVat ได้ใช่ไหม?  ถ้าเช่ารถกะบะ4ประตู ค่าใช้จ่ายสามารถนำมาเคลมVat ได้หรือไม่?

ขอคำแนะนำด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

อ้วน:
1.  ต้องขอโทษด้วยครับ  เรื่องกองทุนหมู่บ้าน  ผมก็ไม่มีความรู้เลยครับ  เลยไม่ทราบว่าจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไร  เพียงแต่ผมมองว่า  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ส่งเสริมหรือดูแล  น่าจะมีการออกกฏหรือข้อบังคับ  คงต้องเริ่มหาข้อมูลจากหน่วยงานเหล่านี้ก่อนครับ2.  ถ้าเป็นการเช่าชั่วครั้งชั่วคราว  ก็ไม่จำเป็นต้องมีสัญญาเช่าก็ได้ครับ  แต่ถ้าเป็นการเช่ากันประจำและระยะยาว  ก็ควรจะมีการทำเป็นสัญญาจะดีกว่าครับ  ในเรื่องของหลักฐานที่คุณจิ๊บกล่าวมาก็เป็นหลักปกติที่ควรต้องมี  และถ้าจะเพิ่มความน่าเชื่อถือในหลักฐาน  ก็ควรสั่งจ่ายเป็นเช็คในนามบุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถครับ  ก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเมื่อเป็นการเช่า  ผู้จ่ายที่เป็นนิติบุคคล  ก็มีหน้าที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5  ครับ  และผู้ให้เช่าจะต้องระวังในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มให้ดีนะครับ  เพราะการเช่าสังหาริมทรัพย์  ไม่ได้รับยกเว้น vat ครับตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)  ข้อ 2  ภาษีซื้อดังต่อไปนี้ ไม่ให้นำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร          “(1) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ เช่า หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือการรับบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต”

http://www.rd.go.th/publish/3398.0.htmlถ้าเป็นรถกระบะสำหรับบรรทุก  ซึ่งไม่ใช่รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  ก็มีสิทธิ์ขอคืนภาษีซื้อได้ครับ  หลักพิจารณาจึงต้องดูครับว่าใช่รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตหรือไม่  โดยดูที่คู่มือจดทะเบียนรถยนต์ครับ  เพราะถ้าใช่ภาษีซื้อก็ไม่มีสิทธิ์ขอคืน  แต่ให้ถือรวมภาษีซื้อเป็นต้นทุนเลยครับ

แพรว:
พิเศษ!! ประกันชั้น 3 "เอเชีย 3 พลัส" ไม่จำกัดอายุรถ คุ้มครองวงเงินค่าซ่อมสูงสุด 1 แสนบาท/ครั้งให้ความคุ้มครองทุกสิ่งที่คุณต้องการทั้งรถของคุณและคู่กรณี คุ้มค่าราคาเดียว ทุกประเภทรถ สะดวกง่ายไม่ต้องตรวจสภาพรถไม่จำกัดอายุรถ ให้บริการด้วยศูนย์บริการซ่อมรถมาตรฐาน เอเชีย 3 พลัส ให้คุณเป็น VIP ได้สบายๆ ในราคาเบาๆ แตกต่างและเหนือชั้นกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ทั่วไป แค่มีเอเชีย 3 พลัส ...ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด เอเชียประกันภัย ซ่อมรถให้ทันที 1 แสนบาท* โดยรับผิดชอบการดูแลซ่อมแซมรถยนต์ของคุณ กับอู่ซ่อมรถในเครือของเอเชียประกันภัยที่ได้มาตรฐาน ทั้งอะไหล่ และ ช่างผู้ชำนาญ ความคุ้มครอง

รับผิดชอบต่อร่างกายและ ชีวิตบุคคลภายนอก 500,000 บาท/คน

10,000,000บาท/ครั้ง

รับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท/ครั้ง

ประกันอุบัติเหตุบุคคลในรถ 4 ที่นั่ง  100,000 บาท/คน

ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน(รถยนต์) 100,000 บาท/ครั้ง*/**

เบี้ยประกันรวมภาษีอากร รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ราคา 6,800 บาท (ไม่จำกัดอายุรถ)หมายเหตุ

*เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถผู้เอาประกันชนกับยานพาหนะทางบก

**ในกรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท/ครั้งสนใจติดต่อคุณ  สุนทรี   (แพรว)   081-7786141

ไกรร่ง:
อย่างได้ตัวอย่างบัญชีกองทุนเงินล้านของหมู่บ้าน

ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ:
ไม่รู้เรื่องกองทุนหมู่บ้านตั้งชื่อว่าระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านทำไม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม