www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าเช่าพื้นที่

(1/1)

หน่อย:
ค่าเช่าพื้นที่ ติดตั้งจานดาวเทียว รับรายได้ทุกเดือน และ ออกเป็น สัญญา ค่าเช่าพื้นที่จานดาวเทียม แบบนี้ไม่ มี vat ใช่หรือไม่ และ หัก ณ ที่จ่ายได้ 5% ใช่หรือไม่

ช่วยอธิบาย ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ

หน่อย:
คุณอ้วน ค่ะ ค่าเช่าพื้นที่ ป้าย โฆษณา ด้วยนะค่ะ

007:
ถ้าทำเป็นสัญญาเช่า ไม่ต้องเสีย vat 7% ครับ แต่จะถูกหัก ณ ที่จ่าย 5%

 

อ้วน:
1.  หลักในการพิจารณาว่าเป็นการเช่าหรือไม่ให้ดู 2 องค์ประกอบซึ่งจะต้องมีครบทั้ง  2  ข้อดังนี้

1.1  ได้สิทธิ์ครอบครองในตัวทรัพย์ที่เช่า  เช่น  การเช่าห้อง  คนอื่นจะเข้ามาในห้องที่เราเช่าไม่ได้  เป็นต้น

1.2  จะมีกำหนดระยะเวลา  เช่น  เช่า  1  ปี , เช่า  6  เดือนเป็นต้น2.  เมื่อเข้าใจองค์ประกอบแล้ว  ก็ให้ดูต่อไปครับว่าจะเกี่ยวข้องกับภาษีอะไรบ้าง

2.1  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ไม่ว่าจะเป็นการเช่าสังหาริมทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์  ผู้จ่ายที่เป็นนิติบุคคลก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 5%2.2  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.2.1  สังหาริมทรัพย์  จะมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยครับ

2.2.2  อสังหาริมทรัพย์  จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม   ตามมาตรา 81 (ต) การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata813.  ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่าพื้นที่ติดตั้งจานดาวเทียม หรือ ป้ายโฆษณา  ถ้าเข้าองค์ประกอบทั้ง 2 ข้อตามกล่าวข้างต้น  ก็ถือว่าเป็นการเช่า  จากข้อมูลที่ให้มาถือว่าเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  ไม่ต้องเสีย vat 7% แต่จะถูกหัก ณ ที่จ่าย 5% ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม