www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การเครดิตภาษีซื้อ

(1/3) > >>

พิม:
อายุของการเครดิตภาษีซื้อ ใช้ได้ 6 เดือน ถ้าเดือนที่ 7 ยังมียอดที่จะต้องเครดิตภาษีซื้อ ต้องทำยังไงคะ

หมูอ้วน:
การเคลมภาษีซื้อใช้ได้ถึง 6 เดือน

กรณีของคุณที่มียอดต้องเครดิตต่อถึงเดือน 7 ทำไม่ได้ค่ะ

จะทำได้แค่นำไปลงบัญชี แล้วก็ลงเป็น  ภาษีซื้อไม่ขอเครดิต ค่ะ

dangsc:
วิธีการนำเครดิตภาษีซื้อมาใช้จะเป็นลักษณะที่ว่าในเดือนนี้มีเครดิตให้ยกไปใช้ในเดือนถัดไปเช่นมีเครดิตของภาษีเดือนมคก็ให้นำไปใส่ในช่อง10ภาษีซื้อที่ชำระเกินยกมา ถ้าเดือนกุมภามีภาษีซื้อชำระเกินในช่อง12ก็ให้นำไปใช้ในเดือนมีนาคม แต่ถ้าเดอืนกุมภาพันธ์มีภาษีซื้อชำระเกินแต่ในเดือนมีนาคมมิได้นำไปกรอก เราไม่สามารถนำมาเป็นเครดิตภาษีซื้อได้แล้วครับ เพราะเกิดความไม่ต่อเนื่อง เครดิตภาษีซื้อเดือนกุมภาพันธ์จะต้องยื่นแบบค.10(คำร้องขอคืนภาษีอากร)เพื่อขอคืนเป็นเงินสดครับ

พิม:
ความหมายคือว่า เราสามารถเครดิตภาษีซื้อ ไปนานเท่าไร เมื่อยอดภาษีซื้อ มากกว่ายอดภาษีขาย เราต้องเครดิตทุกเดือน กี่เดือนคะ หรือไม่จำกัด

dangsc:
ต้องนำเเครดิตภาษีซื้อไปใช้้ในเดือนถัดไปครับ ไม่ได้มีระบุเวลาแต่ถ้าเดือนใดลื่ม เครดิตภาษีซื้อส่วนนั้นจะต้องขอคืนเป็นเงินสดครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม