www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เพิ่งรับทำบัญชี

(1/3) > >>

บชอิสระ:
ถ้ารับทำบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีรึป่าวค่ะ

หสม.ที่รับทำจะทำเกี่ยวกับรับเหมางาน เช่น จ้างเหมางานธุรการ ทำความสะอาด อย่างงี้เวลาจ่ายเงินให้พนักงานเหล่านั้นต้องหัก ณ ที่จ่ายรึป่าวค่ะ

dangsc:
1ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผุ้ทำบัญชีครับ

2ต้องหักภาษีเงินได้และนำส่งตามแบบภงด1 และภงด1 ก ครับ

แย่แล้ว:
ขึ้นทะเบียนต้องทำยังไงบ้างค่ะ รับทำมาหลายเดือนแล้วค่ะ

ตัวหักภาษีเงินได้ไม่ได้หักพนักงานเลยค่ะ ต้องทำไงค่ะ

nok:
ตามพรบ.บัญชีกำหนดให้นิติบุคคลตามกฎหมายเป็นผู้มีหน้าที่จีดทำบัญชี  แต่ห้างหุ้นส่วนมีสภาพเป็นบุคคลธรรมดาตามกฎหมาย  ซึ่งไม่ได้มีกฎหมายบังคับว่าต้องจัดทำบัญชี และบุคคลธรรมดาจ่ายภาษีเงินได้ก็ไม่มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่ายนะคะ  แล้วในแง่ของผู้ทำบัญชีในการกรอกรายชื่อกิจการที่รับทำบัญชีก็ไม่มีให้เลือกกรณีทำบัญชีของบุคคลธรรมดา  อย่างนี้ก็ไม่น่าจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ทำนะคะ  

ปล. มิได้มีเจตนาขัดแย้งกับคุณ dangsc นะคะ แต่เพียงแต่อยากได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นค่ะ

ขอบคุณค่ะ:
ขอบคุณนะค่ะที่ให้คำแนะนำค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม