www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การให้โดยไม่คิดมูลค่า

(1/1)

คนทำงาน:
บริษัท ก.ซื้อคอมพิวเตอร์มาให้นาย ข. โดยที่ไม่ได้คิดเงินกับนาย ข. บริษัท ก. จะลงบัญชีในการซื้อคอมพิวเตอร์อย่างไรคะ

อ้วน:
1.  ถ้าลงเป็นทรัพย์สินแล้ว  ก็จะต้องทำขายทรัพย์สิน  ซึ่งไม่ควรขายต่ำกว่าราคาทุนตามบัญชี2.  แต่ถ้ายังไม่ได้บันทึกอะไรเลย  และนาย ข. เป็นพนักงานของบริษัท ก.  ก็ต้องถือว่าค่าคอมพิวเตอร์ที่ซื้อให้นาย ข.  เป็นผลประโยชน์เนื่องจากหน้าที่การงานโดยลงรวมเป็นเงินเดือนก็ได้ครับ  ซึ่งบริษัท ก. ต้องนำมูลค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมารวมคำนวณเพื่อหักภาษี ณ ที่จ่ายของนาย ข. และนาย ข. ก็ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม