www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ลูกจ้าง

(1/1)

จอย:
ในกรณีจ่ายเงินครั้งเดืยวให้ลูกจ้าง ลาออก 6 เดือน

จะคำนวณภาษีอย่างไร และต้อง เสียประกันสังคมหรือไม่ และยื่นแบบอะไร

อ้วน:
1.  รบกวนคุณจอยศึกษาตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 96/2543 ซึ่งจะมีวิธีแสดงการคำนวณให้ดูครับ

http://www.rd.go.th/publish/3558.0.html2.  ไม่ต้องรวมคำนวณยื่นประกันสังคมครับ3.  นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้ยื่นในแบบ ภงด.1 ครับ และอย่าลืมรวมสรุปในแบบ ภงด. 1ก ตอนสิ้นปีด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม