www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เปิดโรงแรม

(1/3) > >>

นาย:
1. เพิ่งเปิดโรงแรมจะวางแผนภาษี และ บัญชี ช่วยรบกวนแนะนำด้วย

2. ในกรณีที่ซื้อที่ดิน และกู้เงินมาซื้อที่ดิน แบบนี้ จะรับรู้ดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้นทุน

( งานระหว่างก่อสร้าง )หรือ บันทึกเป็น ที่ดิน

3. ค่าน้ำไฟ และค่า รปภ เงินเดือน จะบันทึก เป็นต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และภาษี ของ ค่านำไฟ สามารถ เครม Vat ได้หรือไม่

4. ค่าก่อสร้างโครงสร้างตึก แบบนี้ผู้รับเหมามีออก Vat เราจะบันทึกรวมต้นทุน  หรือ เครม Vat

ช่วยด้วยครับ

อ้วน:
1.  ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจประเภทธุรกิจของเราก่อนครับ  เพราะธุรกิจโรงแรม  เป็นธุรกิจที่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  เมื่ออยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  เราก็มีสิทธิ์เครดิตภาษีซื้อ  และต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยครับ   แต่ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528  ข้อ 12/1

http://www.rd.go.th/publish/3479.0.html2.  ราคาทุนของทรัพย์สิน  จะรวมถึงต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สิน  ดังนั้นราคาทุนของที่ดิน  จะต้องประกอบไปด้วยราคาทุนที่ซื้อมา  บวกด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อหรือได้มา เช่น

( 1 )  ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์

( 2 )  ค่ารังวัดที่ดิน

( 3 )  ค่าดินหรือทรายถมที่หรือปรับหน้าดิน

( 4 )  ค่านายหน้าในการจัดซื้อที่ดิน

( 5 )  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค่าซื้อที่ดิน

( 6 )  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่กิจการจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินนอกจากนี้แล้วหากกิจการได้มีการปรับปรุงพัฒนาสินทรัพย์ที่ดินกับที่ดินและมีอายุการใช้งานจำกัด  เช่น  สร้างรั้ว  ถนน  ท่อระบายน้ำ  ทางเท้า  จะไม่ถือว่าเป็นต้นทุนของที่ดิน  แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนในการปรับปรุงที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่แยกออกมาต่างหากจากที่ดินและห้ามถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ  แต่ให้นำไปคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20  ต่อปี3.  ค่าน้ำไฟฟ้า และค่า รปภ.  เงินเดือน  ในช่วงที่การก่อสร้างยังไม่เสร็จ  ผมมองว่าถ้าเป็นส่วนที่ใช้ในการก่อสร้างก็ให้ถือเป็นต้นทุนการก่อสร้าง  แต่ถ้าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงาน  ก็ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  และเมื่อเป็นธุรกิจที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็มีสิทธิ์นำภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการมาเครดิตภาษีขายได้ครับ4.  เมื่อเป็นธุรกิจที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็มีสิทธิ์นำภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการมาเครดิตภาษีขายได้ครับ5.  คงต้องรบกวนคุณนาย  ลองไปศูนย์หนังสือจุฬา  หาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมมาศึกษา  เพราะนอกจากภาษีอากร กับบัญชีแล้ว  ยังต้องมีการขออนุญาตอะไรอีก  ผมก็จำรายละเอียดไม่ได้แล้วครับ

นาย:
1. แล้วถ้าเปิดโรงแรมใหม่ (ธุรกิจใหม่) แบบนี้จะต้องทำอย่างไร และถ้ายังไม่ได้จดทะเบียน Vat กำลังก่อสร้างอยู่ ค่าใช้จ่ายกำลังก่อสร้างอยู่ เครม vat ได้หรือไม่

2. แล้วถ้าจดทะเบียน Vat เครม Vat ได้หมดใช่ไหม

ขอบคุณมากครับ

อ้วน:
1.  เมื่อยังไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็ไม่มีสิทธิ์เครม vat ซื้อครับ2.  ใช่ครับ  ถ้าอยู๋ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  ก็มีสิทธิ์เครม vat ซื้อได้ครับ

นาย:
คุณอ้วน

1.ช่วยแนะนำหน่อยว่า ตอนนี้กำลังก่อสร้าง ควรจะจด Vat ดีหรือไม่  

2. ถ้าไม่ได้จด Vat    ค่าใช้จ่ายทุกตัวที่มี vat บันทึกเป็นต้นทุนได้หมด ใช่ไหม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม