www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บัญชี

(1/2) > >>

สาย:
อยากรบกวนแนวทางการ Present เกี่ยวกับ บัญชี ให้ทุกคนรับ

อ้วน:
ขอโทษครับ  ไม่เข้าใจคำถาม  ช่วยขยายความให้ด้วยครับ

1.  วัตถุประสงค์

2.  หัวข้อที่จะพูด

3.  ระยะเวลาที่จะ   Present

4.  พื้นฐานของผู้เข้ารับการฟัง

5.  จำนวนคนที่จะเข้ารับฟัง

6.  สถานที่ที่จะใช้บรรยาย

สาย:
Present เกี่ยวกับบัญชี ทั่วไป เพื่อให้ผู้ไม่เกี่ยว กับบัญชี ทำไมบัญชีต้อง เรื่องมาก ผู้เข้าร่วม 10 คน ใช้เวลา 25 นาทีขอบคุณมากค่ะ

อ้วน:
ผมคงเสนอพอเป็นไอเดียนะครับ  ลองปรับดูตามความเหมาะสมเพื่อให้เข้ากับสถานะการณ์ครับ  เช่น  การกำหนดหัวข้อและเนื้อหาดังนี้1.  ความหมายของคำว่า " บัญชี "

2.  บัญชีแสดงอะไรให้เราทราบบ้าง

3.  การนำข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ประโยชน์ในแง่บริหาร  ( ลองอ่านกระทู้ที่ 00101 )

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=101&c=act

4.  กฏหมายบัญชีที่เกี่ยวข้อง  พร้อมบทกำหนดโทษ

5.  ลักษณะที่ดีและ ข้อเสียของพนักงานบัญชี  เป็นต้นครับ

อ้วน:
ผมเกือบลืมไปอีกหัวข้อครับ  ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับกฏหมายบัญชี  ก็คือ  ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และผู้ทำบัญชี  รวมถึงคุณสมบัติของผู้ทำบัญชี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม