www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การจัดตั้งคณะบุคคล

(1/1)

มัลลิกา:
การจัดตั้งคณะบุคคล 3 คณะในสถานที่ประกอบการที่เดียวกันสามารถทำได้หรือไม่ เช่น อพาร์ทเม้นต์ มี 120 ห้อง

แบ่งเป็น คณะบุคคลละ 40 ห้อง

town:
ถ้าทรัพย์สินมีเพียงชิ้นเดียวและเจ้าของเดียวกัน  ไม่สามารถจัดตั้งเป็น  3  คณะบุคคลครับ  เช่น  มีอพาร์ทเม้นต์ อยู่  2  ตึก  จำนวน 120 ห้อง  ชื่อในโฉนดและการขอใบอนุญาตก่อสร้าง  ก็จะคนกลุ่มเดียวกัน  ก็ต้องถือว่า  อพาร์ทเม้นต์ ทั้ง  2  ตึก  จำนวน 120 ห้องเป็นทรัพย์สินชิ้นเดียว  ดังนั้นจะมาจดแบ่งห้องพักเป็น  3  คณะบุคคล  คณะบุคคลละ 40 ห้อง  จึงไม่สามารถทำได้ครับแต่ถ้าคุณทำเป็นคอนโดขาย  และได้มีการแบ่งแยกโฉนดของทั้ง  120  ห้องแล้ว  ก็จะเห็นได้ว่า  ทรัพย์สินไม่ได้มีเพียงชิ้นเดียวแล้วครับ  แต่เจ้าของโครงการแรกเริ่มยังเป็นเจ้าของคนเดียวอยู่ทั้ง  120  ห้องนะครับ ส่วนวันไหนจะขายได้กี่ห้อง และเป็นห้องไหนก็อีกเรื่องหนึ่ง  เพียงแต่ผมยกตัวอย่างประกอบให้เห็นในเรื่องของตัวทรัพย์สินครับสรุป  ในกรณีนี้ไม่สามารถทำได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม