www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สิทธิพิเศษในการคำนวณค่าเสื่อมราคา

(1/1)

นักศึกษา:
สิทธิพิเศษในการคำนวณค่าเสื่อมราคสินทรัพย์ถาวรตามประมวลรัษฎากรในกรณีเข้ารับและไม่เข้ารับเหมือนหรือต่างกันอย่างไรค่ะ

อ้วน:
ขอโทษครับ  ไม่เข้าใจคำถามครับ  เข้ารับอะไร และไม่เข้ารับอะไรครับ  รบกวนให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม