www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

(1/3) > >>

วัฒน์:
ถ้ากิจการมีการจ่ายค่าใช้จ่ายและได้หัก ณ ที่จ่ายไว้ 3% จากค่าบริการรวมถึงได้นำส่งภาษีให้สรรพากรเรียบร้อยแล้ว แต่ว่ามิได้ทำใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ทางผู้มีรายได้ กิจการมีความผิดหรือไม่

แสงแดด:
คุณวัฒน์ ก็จัดทำแล้วส่งให้บุคคลหรือบริษัท ที่ได้หักภาษีไว้ ทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะ  ที่หลังอย่าทำอีกนะค่ะ

อ้วน:
ในทางกฏหมายไม่มีกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนในเรื่องนี้  อาจเพราะเป็นผลประโยชน์ของทางผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย  เมื่อผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่สามารถพิสูจน์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้  ก็ไม่สามารถนำมาเครดิตภาษีได้ครับ  ดังนั้นทางเราก็ออกหนังสือรับรองแล้วส่งไปให้กับผู้ถูกหักภาษีครับ

วัฒน์:
แล้วถ้าเป็นการจ่ายเมื่อปีที่แล้ว แต่มาตรวจเจอปีนี้ตอนสรุปงบสิ้นปีไปครับ ควรออกหนังสือรับรองย้อนหลังหรือไม่ครับ

อ้วน:
หลักการออกหนังสือรับรอง  เป็นไปตามเกณฑ์เงินสด  ดังนั้นเมื่อมีการจ่ายเมื่อปีที่แล้ว  วันที่ในหนังสือรับรองก็ควรต้องออกย้อนหลังครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม