www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หลักการตั้งราคารับงานบัญชี

(1/2) > >>

เจน:
ลูกค้าเป็น หจก. มีรายได้ปีละ8-9 แสนบาท ไม่ได้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้มาจากการบริการ ส่งภาษีระหว่างปีให้ด้วย (ภาษีทั้งหมด) ไม่มีพนักงานประจำ

เอกสารไม่เกิน 3-4 แฟ้ม อยากถามว่าควรจะตั้งราคาเท่าไรดีคะ

ABC:
5000 บาท น่าจะได้นะค่ะ

อ้วน:
1.  หลักการคิดอัตราค่าบริการ  ผมยึดหลักดังนี้

1.1  ขอบเขตการให้บริการ

เนื่องจากเป็นงานบริการ  ผมก็จะแบ่งงานประจำออกเป็น 2 ส่วนใหญ๋ๆ คือ

- งานทางด้านบัญชี  ควรจะมีการกำหนดขอบเขต  ตัวรายงานที่จะจัดทำให้  ความถี่ในการเสนอรายงานต่างๆ  การเข้าพบเพื่ออธิบายตัวเลขทางบัญชี เป็นต้น

- งานทางด้านยื่นแบบภาษีอากร  รวมถึงประกันสังคม  อีกเช่นกันก็ควรจะกำหนดขอบเขต  ว่าเราจะดำเนินการจัดทำแบบอะไรให้บ้าง หรือ ยื่นแบบอะไรให้บ้าง  อีกทั้งรายละเอียดที่ไม่ครอบคลุม  เช่น  ไม่จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย , ไม่จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ , ไม่จัดทำและนำยื่นแบบ ภงด. 90 , 91 , 94 เป็นต้น  แต่ยินดีให้บริการ  แต่ไม่ได้รวมราคาในรายการปกติ  จึงอาจจะตกลงรายการส่วนเพิ่มในภายหลัง1.2  พิจารณาถึงประเภทธุรกิจว่ามีความยากง่าย และซับซ้อนอย่างไร  รวมถึงปริมาณเอกสารในแต่ละเดือนว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใด  เพราะหลักการบันทึกบัญชี  ต้องลงทีละรายการตามปริมาณเอกสาร  ยิ่งเอกสารมากก็ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์และบันทึกบัญชีมากตาม1.3  ระยะทาง  ว่าลูกค้าอยู่ห่างไกลกับเรามากน้อยเพียงใด  และในละแวกดังกล่าวมีลูกค้ารายอื่นของเราอยู่ด้วยหรือไม่  เพื่อจะได้พิจารณาในการวางแผนการสั่งงานพนักงานรับ - ส่งเอกสาร1.4  การให้ความร่วมมือจากลูกค้า  นัดเวลาไปรับเอกสารกันแล้ว เสียเที่ยวหรือไม่ กล่าวคืองาน 1 ชิ้นต้องวิ่งกี่เที่ยวจึงจะได้  จึงควรกำหนดให้ลูกค้าทราบว่า  หากมีความผิดพลาดจากทางลูกค้า  ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่เราจะขอเรียกเก็บ จากการวิ่งหลายเที่ยว2.  ซึ่งที่อธิบายข้างต้น  จะเห็นได้ว่าเป็นหลักคร่าวๆ  ซึ่งบางท่านอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันได้นะครับ  เพราะเป็นการตกลงระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ จึงควรต้องทำให้ผู้จ่ายเงินรู้สึกคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปเมื่อแลกกับบริการที่ได้รับครับ

เจน:
ขอบคุณ คุณอ้วนและคุณ ABC มากค่ะ

นพ:
ผมลืมบอกไปว่าตอนกลางปีผมไม่ได้ยื่นนะครับ(ไม่ทราบจริงๆ ครับ)จะรอคำตอบจากทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม