www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ออกใบกำกับภาษีขาย ก่อนวันที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ

(1/1)

ปิยะสุวรรณ:
จดทะเบียนภพ.01 วันที่20 มี.ค.2549 พนักงานไม่ทราบออกใบกำกับภาษีขายตั้งแต่เดือนก.พ.2549 ลูกค้าเอาไปยื่นภาษีซื้อแล้ว ทำไงดีล่ะทีนี้ ช่วยด้วยเถิด เดือดร้อนจริงๆ

อ้วน:
1.  ให้รีบติดต่อลูกค้าเพื่อชี้แจงและอธิบายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น พร้อมกล่าวคำขอโทษ  โดยต้องแสดงความรับผิดชอบในเรื่องของค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม  รวมถึงยังต้องคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าด้วยครับ2.  ให้ลูกค้ารีบยื่นแบบปรับปรุงว่าเดือน กพ. 49  มียอดซื้อแจ้งเกิน  แล้วนำส่งภาษีพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่ม3.  ให้ขอใบกำกับภาษีและหลักฐานเดิมที่ได้ออกให้กับลูกค้าไปแล้ว  กลับคืนมาและออกหลักฐานใหม่ให้ลูกค้า  โดยต้องไม่ใช่เป็นใบกำกับภาษี  และต้องไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้า  เนื่องจากในเดือน กพ. 49  เรายังไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม4.  คืนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากลูกค้า  พร้อมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มที่ลูกค้าได้แจ้งยอดซื้อไว้เกิน  จากการที่เราออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง แก่ลูกค้า5.  ให้ตรวจสอบว่าในเดือน มีค. 49 เรามีการยื่นแบบ ภพ.30  ของเดือน กพ. 49 หรือไม่  เพราะในเดือน กพ.49  เรามีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้ามา  แต่เรายังไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน  

5.1  ถ้านำยื่นแล้ว  ก็ต้องปล่อยเลยตามเลย  ไม่แนะนำให้ทำเรื่องขอคืนครับ  เท่ากับเราต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 เท่าเลยครับ กล่าวคือ ต้องจ่ายคืนให้กับลูกค้า แล้วยังยื่นแบบนำส่ง ภพ.30 อีก

5.2  ถ้ายังไม่ยื่น  ก็ไม่ต้องยื่นนะครับ  เพราะเรายังไม่มีสิทธิ์ยื่น  ให้มาเริ่มยื่นแบบ ภพ.30 ของเดือน มีค. 49  ไม่เกินวันที่  15 เม.ย. 49 ครับ

kanungnid@tamc.or.th:
เรียนคุณอ้วน

ขอขอบคุณด้วยความจริงใจ คำตอบที่ได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และเป็นคำตอบหลักแหลมช่วยเหลือกิจการได้ทันเวลาลดความเสียหายได้มาก

ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม