www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

พนักงานจ่ายค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีเอกสารจากร้านค้าที่ถูกต้อง

(1/1)

แมว:
พนักงานจ่ายเงินซื้อของ และมาเบิกเงินสดย่อยจากบริษัท  แค่เขียนใบเบิดเงนสดย่อยของบริษัท และ ระบุ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมที่อยู่ตามบัตร กรณีถือว่าเป็นหลักฐานการข่ายเงินที่สามารถพิสูจน์ ได้ใช่หรือไม่ ของที่ซ์อเช่น น้ำแข็ง หรือ น้ำดื่มเป็นต้น

town:
ตามความเห็นส่วนตัว  ผมมองว่าเป็นหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ครับ  เพียงแต่เหมาะสมกับการซื้อของที่มีมูลค่าไม่สูงครับ  และยากต่อการจะขอหลักฐานจากบุคคลภายนอก  เช่น  การไปซื้อน้ำแข็ง  น้ำดื่ม  จากร้านโชห่วย เป็นต้น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม