www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขึ้นทะเบียนโดยใช้ส.บ.ช.5ข สามารถสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพได้หรือไม่

(1/1)

มดตะนอย:
ถ้าในกรณีที่ไม่ได้รับทำบัญชีให้กับบริษัทใดในปัจจุบันแต่มีโครงการว่าจะจัดทำให้อีกภายหน้า และได้ยื่นแบบ ส.บ.ช.5 ข ไปแล้ว สามารถสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ (((แบบสมาชิกสามัญ))) ได้หรือไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

กกก:
เป็นสมาชิกไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทำบัญชี

แต่ถ้าเป็นผู้ทำบัญชี จะต้องเป็นสมาชิก

กมลทิพย์:
http://karaokenew.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม