www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีซื้อรถยนต์หุ้นส่วน

(1/1)

คุณจิ๊บ:
เรียน  คุณอ้วน

ดิฉันขอเรียนถามคุณอ้วนว่า

1. กรณีที่หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นเจ้าของรถกระบะ4ประตู ใช้วิ่งงานของห้างหุ้นส่วน อยากทราบว่าบิลน้ำมันรถ , ค่าซ่อมรถที่เกิดขึ้น จะทำอย่างไรถึงจะนำภาษีซื้อมาเคลมกับภาษีขายได้

2. โดยทั่วไปแล้วรายได้ก่อสร้างโครงการหัก ค่าใช้จ่าย แล้วควรจะเหลือกำไรสุทธิอย่างน้อยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ เพราะรายได้โครงการบางโครงการขาดทุน มีกำไรเป็นส่วนน้อย

อ้วน:
1.  จะสามารถขอคืนภาษีซื้อ และ ค่าซ่อมรถสามารถถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ ต้องปฏิบัติให้ได้ตามนี้ครับ

1.1  มีการกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในงานของบริษัท ทั้งการกำหนดระเบียนการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน และค่าซ่อมแซม โดยไม่เลือกปฏิบัติ1.2  จัดทำรายงานการเดินทางในแต่ละครั้ง เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นการนำไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการจริง1.3  มีเอกสารค่าใช้จ่ายประกอบ การเบิกจ่ายโดยระบุ ชื่อที่อยู่บริษัท และ ทะเบียนรถยนต์1.4  ต้องมีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจทุกครั้งดูข้อหารือ กค 0811/พ.02340 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 ประกอบด้วยครับ

http://www.rd.go.th/publish/22995.0.html

 

2.  เท่าที่ผมทราบ  ณ  ปัจจุบัน  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  น่าจะมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ  15 - 20%  ครับ  ส่วนหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือกำไรสุทธิเท่าไหร่  อันนี้ตอบลำบากครับเพราะแต่ละธุรกิจคงจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารแตกต่างกันครับ  แต่โดยสรุปน่าจะต้องมีกำไรครับ  เพราะหากรับงานแล้วขาดทุน  ก็คงไม่มีใครรับงานครับ  ยกเว้นจะมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล  เช่น  ภาวะน้ำมันแพง . เกิดสงคราม , เกิดเหตุแผ่นดินไหว  เป็นต้น

คุณจิ๊บ:
เรียน  คุณอ้วน

ตามที่กล่าวข้างต้นนี้ไม่ใช่บริษัท แต่เป็นห้างหุ้นส่วนเล็กๆ ที่ไม่มีระเบียบการอะไรเลย รายการเคลื่อนไหวใน1ปีมีน้อยมาก ไม่มีพนักงาน จำเป็นไหม?ต้องกำหนดระเบียบขึ้นมา ถ้าจำเป็นขอดูตัวอย่างได้ไหมคะ

อ้วน:
การกำหนดเป็นระเบียบขึ้นมา  เพื่อพิสูจน์และลดข้อโต้แย้งกับทางเจ้าพนักงานสรรพากร  เพราะบางเหตุการณ์เป็นเรื่องของการใช้ดุลยพินิจ  ถ้ามีการกำหนดไว้ก็น่าจะง่ายต่อการพิสูจน์ครับ  แต่ถามความเห็นส่วนตัวผม  จะไม่มีการกำหนดเป็นระเบียบ  เมื่อถูกตรวจสอบค่อยมาพูดคุยกันก็สามารถทำได้เช่นกัน  แต่ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานสรรพากรแต่ละคนด้วย  ส่วนตัวอย่างผมก็ไม่มีครับ  แต่เท่าที่เคยเห็นและจำได้  ก็จะกำหนดหัวให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบหรือข้อกำหนดของนิติบุคคลครับ  ซึ่งไม่มีรูปแบบตายตัวครับ แต่มักจะแบ่งเป็นหัวข้อเรื่องต่างๆ ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม