www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้หน่อยค่ะ ขอแบบละเอียด

(1/2) > >>

thipach:
นายบรรพตและนางภาวิณีสามีภรรยาอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี 2552 ทั้งสองมีบุตรด้วยกัน 5 คน โดยมีบุตร เกิด พ.ศ.2513,2515,2519,2520,และ 2525 ตามลำดับ บุตรคนสุดท้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษีของทั้งคู่เป็นดังนี้

นายบรรพต

-ได้ทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งได้รับเงินเดือนๆละ25000 บาท หลังจากได้ทำงานมา 15 ปี ได้ตัดสินใจลาอออกในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้รับบำเหน็จจากบริษัท 500000 บาท บริษัทได้หักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับรายได้ทั้งปีไว้ 12000 บาท จ่ายค่าประกันสังคม 9000 บาท

-ได้รับค่าลิขสิทธิ์จากการเขียนหนังสือ 80000 บาท

-ได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย 140000 บาท ถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย 14000 บาท โดยบริษัทที่จ่ายปันผลเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30

-ได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากประจำ 150000 บาท

-บริจาคเงินไห้แก่สภากาชาดไทย 120000 บาท

-จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้าน 120000 บาท

-ได้นำบิดามาอุปการะเลี้ยงดู โดยบิดามีอายุ 62 ปี บิดาได้รับค่าเช่าที่นาเดือนละ 3000 บาท

-ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทย อายุกรมธรรม์ 12 ปี จ่ายค่าเบี้ยประกันปีละ 60000 บาท

นางภาวิณี

-ทำงานเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้รับเงินเดือนๆละ18000 บาท บริษัทได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้เดือนละ 400 บาท จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เดือนละ 750 บาท

-รับทำบัญชีที่บ้านได้รับค่าบริการจากการรับทำบัญชีเดือนละ 15000 บาท ถูกหักภาษีไว้ 3 % จากเงินค่าจ้าง

-ได้รับค่าเช่าบ้านเดือนละ 5000 บาท

-ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทย อายุกรมธรรม์ 8 ปี จ่ายค่าเบี้ยประกันปีละ 20000 บาท

-อุปการะเลี้ยงดูมารดาอายุ 64 ปี ไม่มีเงินได้ในปีภาษีนี้

-บริจาคเงินให้สมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จบการศึกษามา 40000 บาท

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีและสิ้นปีของนายบรรพตและนางภาวิณี โดยนางภาวิณีประสงค์จะแยกยื่นภาษีรบกวนช่วยคำนวณภาษีให้หน่อยนะค่ะ  เพราะหนูจะนำไปเป็นแนวคิด ว่าจะต้องคำนวณภาษีอย่างไร ไม่รู้ว่าจะสอบถามใครดี

ลองทำดูแล้วจะมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไร ช่วยแนะนำและคำนวณให้หน่อยนะค่ะ จักขอบคุณยิ่ง

007:
ต้องวิเคราะห์ครับ ว่าเงินได้ที่ได้มามีอะไรบ้าง ยื่นรวมหรือแยกยื่น หักค่าใช้จ่ายได้เท่าไร และหักลดหย่อนอย่างไร

thipach:
จากที่หนูคำนวณได้ดังนี้ ช่วยดูให้หน่อยนะค่ะว่าถูกต้องหรือเปล่า

วิธีทำ

      คำนวณเภาษีครึ่งปีของนายบรรพต    

     ไม่ต้องเสียภาษีครึ่งปีเนื่องจากไม่ได้มีเงินได้ ใน 40 (5)-(

     คำนวณภาษีสิ้นปีของนายบรรพต

เงินได้จากเงินเดือนตลอดปี   25000*12   =  300000

เงินได้จากการรับค่าลิขสิทธิ์                      =  80000

เงินได้จากเงินปันผล                               = 140000

เครดิตภาษีปันผล  140000*30/100-30 = 60000

รวมเงินได้                                          = 580000

หักค่าใช้จ่าย 40 %                         = 60000

คงเหลือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย                = 520000

เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากประจำ             = 150000

เงินได้สุทธิ                                         = 670000

เงินได้จากบำเหน็จ  25000*15          = 375000

หักค่าใช้จ่ายส่วนแรก  7000*15         = 105000

คงเหลือหักค่าใช้จ่ายส่วนแรก                 = 270000

หักค่าใช้จ่ายส่วนที่2  270000*50/100  = 135000

วมหักค่าใช้จ่าย     105000+135000     = 240000

เงินบำเหน็จที่ได้รับจริงหักค่าใช้จ่าย  500000-240000   = 260000

รวมเงินบำเหน็จและเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย  670000+260000  = 930000

หักค่าลดหย่อน

ผู้มีเงินได้                                            = 30000

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้าน   120000 หักได้แค่  = 100000  

เงินสมทบประกันชีวิต                                = 9000

เบี้ยประกันชีวิต                                = 60000

รวมค่าลดหย่อนแต่ยังไม่รวมค่าลดหย่อนจากการบริจาค               = 199000

เงินสุทธิก่อนหักเงินบริจาค  910000-199000                      = 711000

หักเงินบริจาค (เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ10%ของ) 711000  = 711000

เนื่องจากบริจาค 120000 เกินร้อยละ10 % ของ 711000  หักได้แค่ = 711000

เงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อน  711000-71100               = 639900

ภาษีที่ต้องชำระ (150000 แรก ได้รับการยกเว้น)                      = 62980  

หักภาษี ณ ที่จ่าย                                                                    = 26000

ภาษีที่ต้องชำระสิ้นปี                                                     =  36980วิธีทำ

คำนวณภาษีครึ่งปีนางภาวิณี

ไม่ต้องเสียภาษีครึ่งปีเนื่องจากเงินได้ไม่ได้อยู่มาตรา 40 (5)-(

คำนวณภาษีสิ้นปีของนางภาวิณี

เงินได้จากเงินเดือนตลอดทั้งปี  40 (1)+(2)   = (18000+15000)*12   = 396000

หักค่าใช้จ่าย 40 %  = 158400  หักได้แค่                                  = 60000

คงเหลือเงินได้                                                           = 336000

เงินได้จากการให้เช่าบ้านตลอดปี  5000*12                           = 60000

หักค่าใช้จ่าย 30 %                                                     = 18000

คงเหลือเงินได้                                                          = 42000

รวมเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย                                        = 378000

หักค่าลดหย่อน

ผู้มีเงินได้                                                            = 30000

ค่าอุปการะเลี้ยงดูมารดา                                        = 30000

เงินสมทบประกันสังคม 750*12                       = 9000

รวมค่าลดหย่อน                                                 = 69000

เงินได้สุทธิหลังหักค่าใชจ่าย-ค่าลดหย่อน             = 378000-69000 = 309000

คำนวณภาษี  (150000 ได้รับการยกเว้น)         = 15900

หักภาษี ณ ที่จ่าย   15900-10200              =  5700

ดังนั้นนางภาวิณีต้องชำระภาษีสิ้นปี                = 5700 บาท    รบกวนช่วยพิจารณาให้หน่อยนะค่ะ ผิดถูกตรงไหนช่วยอธิบายให้ด้วยค่ะ

เพราะว่าหนูเพิ่งเรียนภาษี อยากทำความเข้าใจกับการเรียนภาษีให้ได้มากที่สุด ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ    

thipach:
ช่วยตอบหนูหน่อยค่ะ

กมลทิพย์:
http://karaokenew.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม