www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษี

(1/1)

ปลา:
1.ธุรกิจบริการ บริษัทได้ออกใบกำกับภาษีขาย&ใบเสร็จ ให้ลุกค้าแล้วเนื่องจากลูกค้าต้องการให้ออกก่อนถึงจะได้เงิน แต่ปรากฎว่าลูกค้ายังไม่ชำระเงินและตามลูกค้าไม่ได้  จะยื่น Vat.ในเดือนนั้นแล้ว จะทำอย่างไรดี ถ้า เรา ออก CN จะได้หรือไม่

2. ถ้าลุกค้าทำใบกำกับภาษีหายและลุกค้าไม่ได้แจ้งความ จะให้เรา Copyให้ และ Stamp ตามสำเนาถูกต้อง ลุกค้าสามารถนำไปยื่น Vat ได้หรือไม่ และทางเราสามารถทำได้หรือไม่

ช่วยตอบด้วย

อ้วน:
1.  การจะออกใบลดหนี้ที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องดูก่อนครับว่าเข้าเงื่อนไขในการออกใบลดหนี้หรือไม่ ตามมาตรา มาตรา 82/10

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata82_10แต่จากข้อมูลของคุณปลา  ไม่น่าจะเข้าเงื่อนไขในการออกใบลดหนี้ได้ครับ  แต่ถ้ามีเหตุผลที่น่าเชื่อถือและเข้าเงื่อนไขในการออกใบลดหนี้ได้  ใบลดหนี้ก็จะต้องมีรายการอย่างน้อยตามมาตรา 86/10

http://www.rd.go.th/publish/5208.0.html#mata86_102.  ในกรณีนี้ให้ออกใบแทนใบกำกับภาษีครับ  โดยศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/7044.0.html

ลูกพ่อ:
พ่อของแผ่นดิน

ที่ประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความร่มเย็น เพราะประเทศไทยมีสถาบันกษัตริย์ที่หล่อหลอมดวงใจ

เปรียบเสมือนฝนที่โปรยลงมาให้ทุกๆคนได้ชุ่มฉ่ำกายใจ อยู่ดีกินดี มาถึงปัจจุบัน

ตลอดเวลาที่ผ่านมา เรารู้กันดีว่าหยาดเหงื่อของพระองค์ทรงเป็นฝนที่เย็นชื่นที่สุดของปวงชนชาวไทย

rjv0Jk:
น้ำคือชีวิต

พระองค์ท่านทรงทุ่มเทพระวรกายในการศึกษา และจัดการแหล่งทรัพยากรน้ำ

1. ปัญหาน้ำแล้ง ทรงแก้ไขด้วย โครงการฝนหลวง โครงการแก้มลิง

2. ปัญหาน้ำท่วม ทรงแก้ไขด้วย เขื่อนกักเก็บน้ำ

3. ปะญหาน้ำเสีย ทรงแก้ไขด้วย น้ำดีไล่น้ำเสีย เครื่องกรองน้ำธรรมชาติ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม