www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต้องการหักค่าไปรษณีย์จากเจ้าหนี้

(1/1)

เล็ก:
กิจการต้องไปรษณีย์เช็คให้เจ้าหนี้เป็นประจำเนื่องจากอยู่คนละจังหวัด ดังนั้นค่าไปรษณีย์ของเจ้าหนี้แต่ละรายจึงไม่เท่ากัน  แต่กิจการต้องการคิดค่าไปรษณีย์จากเจ้าหนี้โดย

เจ้าหนี้ 40,000 บาท ค่าไปรษณีย์ 40 บาท จะบันทึก

เดบิต เจ้าหนี้ 40,000

        เครดิต ค่าไปรษณีย์ 40

        เครดิต เช็ค  39,960

ส่วนค่าไปรษณีย์จริงเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็บันทึกเท่านั้น

อ้วน:
ถ้าถามในแง่ของการบันทึกบัญชี  ผมก็เห็นด้วยครับ

เล็ก:
แล้วในเง่สรรพากรจะมีปัญหามั๊ย

อ้วน:
ตามความเห็นส่วนตัว  ถ้าเป็นการบันทึกรายรับ - รายจ่ายค่าไปรษณีย์  โดยไม่มีผลต่าง  ก็ไม่ต้องรับรู้เป็นรายได้ครับ  จึงเห็นด้วยที่จะบันทึกลดค่าไปรษณีย์ที่ไม่ใช่ของกิจการออกทางด้านเครดิตครับ  แต่ถ้ามีการรับรู้ผลต่างโดยที่รายรับมากกว่ารายจ่าย  ต้องบันทึกเป็นรายได้ทั้งจำนวนจากที่มีการเรียกเก็บมา  และถ้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย  อีกทั้งยังจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย  เนื่องจากถือว่าเป็นรายได้จากการให้บริการครับ

เล็ก:
กรณีนี้ต้องการคิดค่าไปรษณีย์ทุกครั้งที่เมล์เช็คไปให้โดยหักรายละ 40 บาททุกครั้งจากยอดเจ้าหนี้ ทำให้บางครั้งค่าไปรษณีย์ที่เป็นจริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้แต่คิดว่าเห็นด้วยที่จะบันทึกลดค่าไปรษณีย์ออกทางด้านเครดิตขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม