www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การทำบัญชีเบื้องต้น

(1/1)

ufo:
อยากได้ขั้นตอน หรือวิธิการทำบัญชีเบื้องต้นหรือการบันทึกด้วยมือแบบง่ายๆ โดยไม่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปน่ะค่ะ มีบ้างมั้ยคะ

001:
ศึกษาจากบัญชี 1

เล่มแรกของการเรียนบัญชีเลยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม