www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใครคือผู้มีหน้าที่เสียภาษีศุลกากร

(1/1)

BB:
อยากทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้มีหน้าที่เสียภาษีศุลกากร  โดยละเอียด

town:
โดยหลักๆ  ก็จะเป็นผู้นำเข้า และ ผู้ส่งออก แต่ถ้าต้องการข้อมูลละเอียดต้องรบกวนศึกษาจากเวบกรมศุลกากรที่

http://www.customs.go.th/

007:
ดูเพิ่มhttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=617&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม