www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จัดทำรายงานสินค้า

(1/1)

gaka:
กรณี ซื้อ A 100 หน่วย เป็นเงิน 10000 บาท แถม B 1 หน่วย ฟรี

(ทั้ง A และ B สามารถแยกขายเป็นสินค้าในร้านของกิจการได้ปรกติ)

การบันทึกมูลค่าของ B จะบันทึกเท่าไรครับ

อ้วน:
1.  ถ้าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันก็ควรเฉลี่ยราคาสินค้าต่อหน่วยใหม่  โดยเอาสินค้า 101 หน่วยเป็นเงิน 10,000 บาท2.  แต่ถ้าเป็นสินค้าคนละประเภท  ในมุมมองของผม  สำหรับสินค้า B  ก็จะไม่มีการบันทึกบัญชีต้นทุนครับ เพียงแต่จะบันทึกเข้าสต๊อคไว้เท่านั้น  เมื่อขายได้เท่าไหร่ก็กำไรเท่านั้นครับ  

:
ขอบคุณครับคุณอ้วน

ผมคิดเห็นอย่างเดียวกัน แต่ตอนแรกไม่แน่ใจจึงขอรบกวนสอบถามเพื่อความแน่ใจ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม