www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขาดทุนสะสมเกินทุน (ผู้รู้โปรดตอบด้วย)

(1/1)

กุล:
มีคนแนะนำว่า ให้ลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม  เสร็จแล้วค่อยเพิ่มทุน  อยากทราบว่าจะผิดกฎหมายสรรพากร และกฎหมายบัญชีหรือไม่  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

007:
งงครับ การลดทุนจะช่วยล้างขาดทุนสะสมได้อย่างไรตอนลดทุน

dr. ทุน     ***

cr. เงินสด           ***

ถ้าจะล้างขาดทุนสะสม ต้องหารายได้ในปีให้มากๆ ครับ

อ้วน:
1.  ตามประมวลรัษฏากร  ตามที่ได้ศึกษามาไม่มีข้อห้ามและการระบุความผิดในส่วนนี้  ตามความเห็นส่วนตัวผมมองว่า  สามารถดำเนินการได้ครับโดยไม่มีความผิดตามประมวลรัษฏากรครับ2.  ตามกฏหมายบัญชี  ณ  ปัจจุบัน  ก็จะเกี่ยวข้องกับกฏหมาย  2  ฉบับคือ

2.1  พ.ร.บ การบัญชี  พ.ศ. 2543

2.2  พ.ร.บ วิชาชีพบัญชี  พ.ศ. 2547ซึ่งสาระสำคัญตามเนื้อหาของกฏหมายทั้ง  2  ฉบับก็ไม่มีการห้ามหรือระบุเกี่ยวกับความผิดในเรื่องนี้แต่อย่างใด  ตามความเห็นส่วนตัวผมมองว่า  สามารถดำเนินการได้ครับโดยไม่มีความผิดตามกฏหมายบัญชีครับ3.  แต่การจะลดทุนได้นั้น  จะต้องปฏิบัตตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  ซึ่งอาจจะต้องปรึกษากับผู้รู้ในส่วนนี้ถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ  เท่าที่ผมทราบก็สามารถดำเนินการได้ตามกฏหมายครับ4.  แต่กฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านอื่น  ผมยังนึกไม่ออกครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม