www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าแรง

(1/1)

เอ:
จ.ปทุมธานีค่าแรงขั้นต่ำ 184 บาท หากเราจ่ายเป็นเงินสด 150 บาท เราให้อยู่บ้านฟรีจึงถือเป็นรายได้อีกวันละ 40 บาท แบบนี้ได้มั้ย

007:
ได้ครับ ค่าจ้างที่จ่ายไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเสมอไป

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม