www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ยื่นแบบภพ30

(1/1)

กิ๊ฟ:
อยากรบกวนถามหน่อยค่ะว่า คือดิฉันได้ยื่นภาษีขายเกินไปและภาษีซื้อขาดไปนะค่ะซึ่งเป็นเดือนเดี่ยวกัน คือว่า เดือน กันยายน 2552 ได้ยื่นได้ยื่น

ภาษีขายไป     17121.26

ส่วนภาษีซื้อ         827.42

จ่ายภาษีไปในกย. 16293.84

แต่พอมาเช็คอีกที่ ได้ยื่นเกินไป 2รายการเนื่องจากออกใบกำกับภาษีซ้ำ  เกินไปเป็นยอด 4102  และได้ตรวขพบว่า ยอดภาษีซื้อ ลื่มยื่น 322 (รายการทั้งหมดอยู่ในเดือนเดี่ยวกัน)และมีภาษีขายที่เราที่เรายังไม่ได้ยื่นด้วยเหมือนกัน (ลืมเก็บยอดไปไม่หมด)279.60  จะยื่นเพิ่มเติม

โดยเอาภาษีขายที่เกินไป   4120 ลบกับภาษีขายลืมยื่น 279.60 = 3840.40นำยอดนี้ไปยื่นในแบบยื่นเพิ่มเติม ภพ 30ใช่หรือไหม และส่วนที่ เป็นภาษี และถ้ามีเรามียอดที่ต้องขอคืนสามรถ นำไปเครดิตภาษี ในเดือนถัดไปได้หรือไหม จะมีปัญหากับสรรพกรหรือไม่ ในกรณีแบบนี้ช่วยกรุรตอบด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้านะค่ะ

007:
ถ้ายื่นเพิ่มเติม ต้องขอคืนเป็นเงินสด

คุณอาจออกใบลดหนี้ในงวดถัดไปครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม