www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ไม่ได้ หัก ณ ที่จ่าย

(1/1)

มิ้นท์:
เพิ่งเปิดบริษัท ขอสอบถามดังนี้ นะคะ

1.กำหนดรอบบัญชีเริ่ม 1 เม.ย. ถ้ามีค่าโทรศัพท์เป็นของเดือน 3 แต่ชำระเดือน 4 อย่างนี้เอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่คะ ในบิลเป็นชื่อบริษัทค่ะ

(เดิมทำธุรกิจในนามบุคคลธรรมดา)2.ค่าโทรศัพท์ที่ชำระไม่ได้ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย จะมีความผิดไหมคะ หรือควรดำเนินการอย่างไรคะขอบคุณมากค่ะ

อ้วน:
1.  ตามความเห็นส่วนตัวผม  ไม่น่าเอามาลงครับ  เพราะรอบบัญชีเริ่ม  1 เม.ย. 49  -  31 มี.ค. 50  แต่เป็นค่าโทรศัพท์ของเดือน มี.ค. 49  ที่มาจ่ายชำระในเดือน เม.ย. 49  ซึ่งเป็นรายจ่ายคนละรอบปีบัญชีครับ อีกทั้งหลักการบัญชีและภาษีอากรก็ยึดตามเกณฑ์คงค้าง  จึงควรบันทึกค่าโทรศัพท์ให้ตรงรอบปีบัญชีครับแต่หากเพิ่งจดทะเบียนเป็นบริษัท  เมื่อ  10  เม.ย. 49  และกำหนดรอบปีบัญชีให้สิ้นสุด  31 มี.ค. 50  โดยค่าโทรศัพท์เป็นของเดือน มี.ค. 49  แม้บิลจะเป็นชื่อบริษัท  ก็ไม่สามารถนำมาลงเป็นรายจ่ายได้ครับ2.  หากเป็นนิติบุคคล  ก็มีความผิดครับ  เพราะตามประมวลรัษฏากรได้กำหนดให้นิติบุคคลผู้จ่ายเป็นผู้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ  แต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายนะครับในกรณีที่เป็นนิติบุคคล  หากไม่ได้หัก  ต้องดูครับว่าจะสามารถหักย้อนหลังได้หรือไม่  สมมติว่าหักย้อนหลังได้  ก็จะมีภาระเกี่ยวกับเงินเพิ่ม  ในกรณีที่เรานำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายล่าช้าครับ  แต่ถ้าไม่สามารถหักย้อนหลังได้  ก็ปล่อยเลยตามเลยครับ  ถูกตรวจสอบก็ค่อยมาว่ากัน  แล้วเดินหน้าหักภาษี ณ ที่จ่ายต่อไปให้ถูกต้องครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม