www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เข้าไปดูรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติแต่ไม่เจอ

(1/2) > >>

นิสา:
ใช้บริการผู้สอบบัญชีรับอนุญาติมา 3 ปีแล้ว แต่พอไปดูรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ web ของ กระทรวงพาณิชย์ไม่มีรายชื่อและเลขที่ ของผู้สอบบัญชีคนนี้หมายความว่าอย่างไรคะอ้วน:
ผมเข้าใจเองครับว่า เป็นเพราะผู้สอบบัญชีไม่แจ้งความจำนง หรือไม่ประสงค์ จะให้ทางกระทรวงแสดงรายชื่อตนเองในเว็ปครับ จึงไม่ปรากฏชื่อผู้สอบ

แต่หากตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล แล้วไม่ปรากฏ ก็แสดงว่าทางผู้สอบบัญชียังไม่ได้แจ้งข้อมูลการจะตรวจสอบให้ หรือถ้ายืนยันว่าแจ้งแล้ว อาจจะเกิดจากการระบุปี พ.ศ. ผิด จึงไม่ปรากฏชื่อผู้สอบครับ

วรสรรค์:
แจ้งมาสิ เดี๋ยวเช็คให้

เจ้าประจำ:
ผมหารายชื่อผู้สอบบบัญชีรับอนุญาต ที่มีที่อยู่ติดต่อด้วย ไม่พบอีกแล้ว เพราะอะไรครับ หาทุกเว็บแล้ว

เจ้าประจำ:
ผมหารายชื่อผู้สอบบบัญชีรับอนุญาต ที่มีที่อยู่ติดต่อด้วย ไม่พบอีกแล้ว เพราะอะไรครับ หาทุกเว็บแล้ว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม