www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

(1/1)

คุณจิ๊บ:
เรียน คุณอ้วน

ดิฉันขอถาม เมื่อเดือนมีนาคม49 ห้างหุ้นส่วนรับงานจ้างเหมาของอบต. (เป็นงานสั่งจ้าง) แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มาจดภพ.01 เมื่อวันที่10 เมษายน49 รับเงินค่างานเมื่อวันที่31มีนาคม49 ทางอบต.ออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 813.08บาท มูลค่างานทั้งสิ้น 87,000.-บาท(รวมVat7%) ทางห้างหุ้นส่วนได้ออกบิลเงินสดธรรมดาไปให้ทางอบต. โดยเขียนชื่อ-ที่อยู่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบนหัวบิล และลงรายการงานจ้างเหมาให้เรียบร้อยแล้ว ทางหจก.จะเปิดใบกำกับภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมย.49เป็นต้นไป ปัญหาที่เกิดขึ้นจะทำอย่างไรดีคะ คุณอ้วน ขอคำแนะนำด้วยค่ะ(ขอคำตอบด่วนด้วยค่ะ)

คุณจิ๊บ:
ขอถามต่อนะคะ

1. กรณีที่ซื้อวัสดุมา เป็นของเดือนมีค.49 เป็นใบกำกับภาษีเต็มรูป อยากทราบว่าใบกำกับภาษีดังกล่าวลงบัญชีเป็นต้นทุนทั้งจำนวนถูกต้องไหมคะ

2. ส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นลงบัญชีเป็นรายได้จำนวน 87,000 บาท ถูกต้องหรือไม่? โดย

DR. ธนาคาร

      ภาษีถูกหักณที่จ่าย

CR. รายได้จากการรับเหมา

อ้วน:
1.  ในกรณีที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก่อนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น  ไม่ถูกต้อง  จะต้องคืน vat  ให้กับลูกค้า และไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับ  ซึ่งในกรณีนี้คุณจิ๊บได้ออกเป็นบิลเงินสดธรรมดา  ดังนั้นที่ถูกต้องควรจะคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับทาง  อบต.  หรือแก้ไขมูลค่างานก่อน vat  ให้เต็ม 87,000  บาท และไม่ต้องเรียกเก็บ vat  ครับ2.  ถูกต้องครับ  เพราะในเดือน มี.ค.49  คุณยังไม่เป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ดังนั้นภาษีซื้อที่เกิดจึงให้บันทึกรวมเป็นต้นทุนของสินค้าทั้งจำนวน  ไม่มีสิทธิ์ขอคืนภาษีซื้อครับ3.  ครับถูกต้อง  ในกรณีที่คุณแก้ไขรับรู้เป็นรายได้ก่อน vat  ทั้ง 87,000  บาท

คุณจิ๊บ:
จากคำตอบข้อที่1ของคุณอ้วน ได้สอบถามทางอบต.แล้วว่า ได้นำส่งภาษีให้สรรพากรพื้นที่จังหวัดเรียบร้อย ซึ่งทาง อบต.เข้าใจว่านิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นห้างฯ หรือบริษัทฯ จะต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม7% โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดูเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่มเลย  แล้วจะทำอย่างไรดีคะ

อ้วน:
ทาง อบต. ได้นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว  เป็นการหักจากยอดจำนวน  81,308.41  บาท  ในอัตรา 1%  ดังนั้นทางคุณจิ๊บ  จะต้องนำเงินส่วนเกินจากภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน  5,691.59  บาท ไปคืนให้ทาง  อบต.  ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม