www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากรู้เรื่องการจัดตั้งและทำบัญชีคณะบุคคล

(1/1)

น้องกัน:
กำลังคิดจะจัดตั้งคณะบุคคล อยากให้ช่วยแนะนำวิธิการจดทะเบียนว่าต้องทำอย่างไร หรือหาข้อมูลได้ที่ไหนบ้าง

ขอบคุณมากค่ะ

town:
1.  ความหมายของคณะบุคคล  ดูที่กระทู้เลขที่ 00815

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=815&c=act2.  อยากรู้เรื่องการทำบัญชีคณะบุคคล   ดูที่กระทู้เลขที่ 00979

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=979&c=act3.  ฟอร์มสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล  ดูที่กระทู้เลขที่ 00473

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=473

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม