www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจบ้านจัดสรร

(1/1)

missblue_bloom:
คือน้องอยากทราบว่า ธุรกิจบ้านจัดสรรน่ะค่ะ ต้องการวางแผนภาษี ควรไปศึกษาหาข้อมูลอะไรไปดูข้อกฏหมายจากอะไรบ้าง แล้วควรเริ่มจากอะไรค่ะ

town:
สิ่งที่ควรทราบ

1. หลักการบัญชีทั่วไป

2. มาตราฐานการบัญชี

2.1 รับเหมา ฉบับที่ 49

2.2 อสังหาริมทรัพย์ ฉบับที่ 26

3. กฏหมายบัญชี

4. กฏหมายภาษีอากร

5. กฏหมายที่ดินและการก่อสร้าง

6. กฏหมายอาคารชุด และกฏหมายนิติบุคคลบ้านจัดสรร

7. กฏหมายสิ่งแวดล้อมลองหาอ่านหนังสือเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากรเรื่องนี้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาดูครับ

สาธิต:
ที่บอกว่ารัฐบาลจะลดภาษีบ้านจัดสรรหมายถึงอะไรครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม