www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์

(1/1)

เอ:
กิจการมีอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าอยู่แล้ว ทุนจดทะเบียน 6 ล้านทำให้เสียภาษี 30%

ขณะนี้จะขยายกิจการ จะสร้างอพาร์ทเม้นท์ใหม่ขึ้นมา จึงเรียนถามว่า

1. ต้งบริษัทใหม่ หรือว่าใช้บริษัทเดิมดีกว่ากัน

2. เนื่องจากไม่เคยทำบัญชีตอนสร้างอพาร์ทเม้นท์ ขอรบกวนคำแนะนำด้วยค่ะ

007:
ถ้าทุนจดทะเบียน 6 ล้านชำระเต็มแล้ว และอยากได้สิทธ์ประโยชน์ของ sme คือ กำไร 1 ล้านแรก เสียภาษีเพียง 15% เราสามารถไปลดทุนได้ครับถ้าจะสร้างอพาร์ทเม้นท์ใหม่ ไม่จำเป็นต้องจดบริษัทเพิ่มครับ  บางบริษัทก็มี 3 ตึกก็ยังได้  แต่ที่จะแยกบริษัทเนื่องจากจะได้รู้ฐานะการเงินและผลประกอบการที่ชัดเจนของแต่ละตึกครับ อันนี้ต้องตัดสินใจเอง แต่ก็มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับเอกสารตอนสร้างอพาร์ทเม้นท์  ให้ทำสัญญาดังนี้ครับ

- สัญญาก่อสร้าง (เฉพาะค่าแรง)

- สัญญารับจัดหาวัสดุก่อสร้าง

แล้วค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ ให้ออกบิลมาในนามของบริษัทสมมติว่า ก่อสร้างตึกราคา 6 ล้าน แบ่งเป็นค่าของ 5 ล้าน ค่าแรง 1 ล้าน ถ้าทำเป็นสัญญาก่อสร้าง บริษัทจะต้องหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย 3% ของ 6 ล้าน คือ 180,000.- ซึ่งผู้รับเหมาส่วนใหญ่ไม่ยอมให้หัก เราต้องชำระเองดังนั้น ถ้าทำสัญญาแยกเป็นเหมาค่าแรง และค่าจัดหาวัสดุ ก็ทำให้ภาระภาษีดังกล่าวลดลงไปมากครับเอ:
เนื่องจากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

1. ขณะก่อสร้างจะเฉลี่ยภาษีซื้ออย่างไร

2. ขณะนี้ตึกแรกก็เฉลี่ยภาษีซื้อ 39%town:
ให้ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ

http://www.rd.go.th/publish/3403.0.html

เยาว์:
สนใจเกี่ยวกับหอพักและอพาร์เม้นท์เปิดใหม่หลายที่ รบกวนช่วยติดต่อกลับด่วน เยาว์ 08-6666-1481   หรือ   02-374-7700 ต่อ 328 และอยากทราบเบอร์ติดต่อของคุณเอด้วย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม