www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

พนักงานลาบ่อยมาก

(1/1)

เอ:
รกบวนขอตัวอย่างหนังสือเตือนเนื่องจากพนักงานยังไม่พ้นช่วงทดลองงานลาบ่อยมาก พ้นทดลองงานก็ลาอีกจึงอยากตัวอย่างหนังสือเตือน ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ขอรบกวนด้วยค่ะ

007:
หนังสือเตือน เป็นเอกสารภายในนะครับข้อความในหนังสือเตือนควรระบุวันที่ ชื่อ ตำแหน่ง สาเหตุของการเตือน คำรับรองของผู้ถูกเตือนว่าจะปฎิบัติตนอย่างไร ลงนามผู้ถูกเตือนขั้นตอนคือ

1. ตักเตือนด้วยวาจา

2. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

3. เชิญให้ออกเองถ้าทำงานยังไม่ถึง 1 ปี ก็จ่ายชดเชย 1 เดือนครับกรณีถ้าไล่ออก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม