www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรรมการของบริษัท สามารถรับทำบัญชีของบริษัทที่เป็นกรรมการอยู่

(1/1)

คุณนิ:
กรรมการของบริษัทA สามารถรับทำบัญชีของบริษัทA ที่เป็นกรรมการอยู่ในฐานะผู้รับทำบัญชีอิสระได้หรือไม่ (คือไม่ได้ทำงานรับเงินเดือนของบริษัทในฐานะพนักงานค่ะ) จะสามารถรับทำบัญชีให้ได้หรือไม่ค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

007:
ได้ครับ

นิ:
ขอบคุณมากค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม