www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การประชุม

(1/1)

ผู้น้อย:
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น จะมี ติก 3 ช่อง ตั้งบริษัท สามัญ วิสามัญ ครั้งที่..... เราส่งงบการเงิน ต้อง ติกที่ วิสามัญใช่ไหม  อยากทราบ สามัญ กับวิสามัญคืออะไร

007:
ให้ติ๊กช่อง "สามัญ" ครับ เนื่องจากเป็นประชุมประจำปีตามกฎหมายแต่ถ้าวิสามัญ เป็นการประชุมอื่นๆ ครับ

ผู้น้อย:
แต่ถ้า ประชุมครั้งที่ 2 /2549 เป็นการประชุมงบการเงิน ส่งงบ แบบนี้ ถือ เป็น สามัญหรือเปล่า

007:
แสดงว่าครั้งที่ 1/2549 เป็นวิสามัญครั้งที่ 1/2549

และครั้งที่ 2/2549 เป็นสามัญครั้งที่ 1/2549นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม