www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รับทำบัญชี

(1/1)

จ๋าย:
ทำอย่างไรดี รับทำบัญชีไห้ บริษัท รถรับส่ง บริษัทนี้ไม่ได้ นำส่ง ภ.งด 1 พนักงาน และ ภงด 1ก ด้วย และ ประกันสังคมก็ไม่ได้ส่งทั้งปี จะทำอย่างไรดี จึงจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้

007:
ให้ไปยื่นเพิ่มเติมครับ เสียค่าปรับย้อนหลัง แล้วบันทึกเป็นรายจ่ายได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม