www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าจ้าง

(1/1)

ด้วย:
ลูกค้าจ่าย เช็คเด้ง จำนวนเงินเท่าไหร่สามารถแจ้งความได้ และ สามารถขึ้นศาลได้ และค่าใช้จ่ายอยุ่ประมาณเท่าไหร่

007:
ไม่อยู่ที่มูลหนี้นะ เด้งเท่าไหร่ก็ฟ้องได้ แต่ต้องฟ้องภายใน 2 เดือน ส่วนค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับมูลหนี้ที่ฟ้อง ซึ่งจะมีอัตราขั้นต่ำอยู่  แล้วแต่ความยากง่ายของคดี และระยะทางและระยะเวลาในการจัดการครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม