www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอทราบหลักการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(1/1)

คุณชานนณัช:
กรณีซื้อโปรแกรมบัญชีมาใช้ในสำนักงาน  ได้บันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อยากทราบว่าหลักการคำนวณค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานบัญชี กำหนดให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานกี่ปีคะ

007:
ถือว่าเป็นสินทรัพย์อื่นครับ ตัด 5 ปี

แต่ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ ตัด 3 ปีครับ คือ ณ วันที่ซื้อตัด 40%

โนรี:
กรณีซื้อโปรแกรมบัญชีมาใช้ บันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผู้ตรวจสอบให้ตัดค่าเสื่อมราคา 10 ปี ถูกต้องหรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม