www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การจ่ายค่าจ้าง

(1/2) > >>

ปลาย:
1. ถ้าบริษัทจ่ายค่าจ้างคนงานที่มารับเหมางานเป็น จ๊อบแบบนี้เราต้องยื่นแบบอะไร และถ้าเราทำเป็นรับเหมาคือค่าจ้างทำของได้ไหม ยื่น ภงด 3 ใช่ไหม

2. ถ้าจ้างแบบ รายวัน จะยื่นแบบอะไร แล้วบันทึกเป็น เงินเดือน หรือ ค่าซ่อมแซมช่วยแนะนำด้วย

007:
1. จ่ายค่าจ้างคนงานที่มารับเหมางานเป็นจ๊อบ ถือว่าเป็น 40(2) ต้องยื่นแบบ ภงด.1

2. จ้างแบบรายวัน ถือว่าเป็น 40(1) ยื่นแบบ ภงด.1 แล้วบันทึกเป็นเงินเดือนครับ

ปลาย:
ไม่ใช่พนักงานของเรานะค่ะ ขอเหตุผล เพราะเนื่องจากว่า เราจ่ายค่าจ้างคนงานที่มารับเหมางาน ทำไมไม่ยื่น ภงด 3

007:
เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 2 รวมเงินที่ได้จากการรับทำงานให้ ด้วยครับ

ปลาย:
แล้วแบบนี้ต้อง ยื่น ประกันสังคมด้วยหรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม