www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เสียภาษีโรงเรือน

(1/1)

คิดไม่ออก:
ถ้าเราเช่าคอนโดเพื่ออยู่อาศัย ต่อมาได้นำที่อยู่ของคอนโดไปเป็นที่อยู่จดบริษัท จะต้องเสียภาษีโรงเรือนหรือไม่ (เปิดรับทำบัญชี) และต้องใช้อะไรมาประเมินเสียภาษีโรงเรือน

007:
เสียครับ ใช้ราคาตลาดของค่าเช่ารายปีเป็นฐานครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม