www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

work permit ของกรรมการต่างชาติ

(1/1)

โดนไล่ออกมาคร๊าบบบบ:
กรรมการผู้จัดการชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตการทำงานสามารถเซ็นต์เอกสารเลิกจ้างพนักงานได้หรือไม่

007:
ต้องดูว่าเค้าเป็นนายจ้างเราหรือเปล่านายจ้างคือคนที่เราทำงานให้โดยตรงถ้าใช้  เค้าก็ไล่เราออกได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายแรงงาน

อ้วน:
ตามความเห็นส่วนตัว  หากเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล  ก็สามารถลงลายมือชื่อในเอกสารเลิกจ้างได้ครับ  แต่ผมก็มองว่าการลงลายมือชื่อในเอกสารก็ถือว่าเป็นการทำงานดังนั้น  กรรมการชาวต่างชาติก็จะผิดในแง่ของทำงานในประเทศไทยโดยไม่ได้รับใบอนุญาติทำงานครับ  เป็นคนละส่วนกันครับ

อดิศร:
ปรึกษานิติกรให้แล้วนะครับ ประเด็นต้องแยกพิจารณากฎหมายสามฉบับคือ กฎหมาย พรบ. คนต่างด้าว

กรณีนี้นายจ้างต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตก็จะผิดกฎหมายตาม พรบ.นี้ครับ สามารถฟ้องร้องเอาผิดนายจ้างตามพรบ.

คนต่างด้าว ซึ่งไม่ได้เป็นการฟ้องในฐานะลูกจ้าง นายจ้างครับ

  ส่วนในเรื่องของการเลิกจ้าง หากเค้าเป็นนายจ้างเราเป็นลูกจ้าง มีสินจ้างต่างตอบแทนและมีอำนาจบังคับบัญชา ก็ถือว่าครบองค์ประกอบการจ้างงาน ดังนั้นนายจ้างก็สามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้ ตามพรบ.คุ้มครองแรงงานครับ แต่หากว่าการเลิกจ้างของนายจ้างไม่เป็นธรรม ลูกจ้างก็สามารถฟ้องร้องนายจ้างได้ ตามพรบ. การจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานตามมาตรา 46 ได้เช่นกันครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม