www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจ

(1/1)

น้อย:
ธุรกิจ ขนส่ง คือ รถ Limousine จะเกี่ยวข้องกับภาษีอะไรบ้าง และ การออก เอกสารมีอะไรบ้างและ จะต้องยื่นงบอย่างไร เกี่ยวข้องกับภาษีอะไร

ช่วยวางระบบให้ด้วยช่วยด้วย

น้อย:
ต้องยื่นภาษีอะไรบ้าง

น้อย:
และบริการรถทัวด้วย

007:
ต้องทราบเงื่อนไขด้วยว่า

1. ถ้าสามารถนอกเส้นทางได้ ไม่ถือว่าเป็นขนส่ง จะถือว่าเป็นบริการ2. ถ้าไม่สามารถนอกเส้นทางได้ จึงจัดว่าเป็นขนส่งนอกเส้นทางหมายถึง  ถ้าระบุว่าจากสีลมไปดอนเมือง แล้วลูกค้าจะขอแวะที่ลาดพร้าว ก็สามารถทำได้ เค้าเรียกว่านอกเส้นทางได้

แต่บริการขนส่งในราชอาณาจักรเกี่ยวข้องกับ

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล  เสียภาษีจากกำไรสุทธิ

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับยกเว้น

3. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย จะถูกนิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายไว้ 1%อ้วน:
ก่อนอื่นคุณน้อยต้องชัดเจนก่อนครับว่า  ตกลงแล้วคุณน้อยดำเนินธุรกิจอะไรบ้าง มีลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างไร  เพราะการถามเป็นจุดๆ ในลักษณะนี้  อาจจะได้รายละเอียดไม่ครบถ้วน  ซึ่งอาจจะทำให้การแสดงความคิดเห็นไม่ต้องกับข้อเท็จจริงครับ  เพราะข้อมูลที่ให้มา  ผมไม่แน่ใจครับว่า ตกลงแล้วเราเป็นธุรกิจให้เช่ารถ  Limousine หรือ เป็นธุรกิจโรงแรม  แต่มีบริการให้เช่ารถด้วย  หรือ เราเป็นบริษัทนำเที่ยวที่มีบริการรถทัวร์  หรือเป็นบริษัทให้เช่ารถทัวร์ หรือเป็นบริษัทที่ให้บริการเช่ารถพร้อมคนขับ แบบไม่ประจำทาง เป็นต้นจึงรบกวนคุณน้อยให้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม