www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ทำบัญชี

(1/1)

CPD:
รับตรวจบัญชี และปิดงบการเงิน ประจำเดือน ให้ บจก. แห่งหนึ่ง ภายใน เค้าทำบัญชีพิเศษ ด้วย  ในสัญญา ดิฉันระบุว่า จะตรวจบัญชีตามหลักบัญชี  เพราะดิฉันเซ็น งบให้ด้วย   คำถาม

1. พอส่งงบ ให้ และขอเบิกค่าแรง เค้าจะให้ปิดงบพิเศษให้ด้วย  ดิฉัน บอกเค้าว่า ดิฉันรับทำบัญชี ตามหลักบัญชี เท่านั้น     ดิฉันควรชี้แจ้งให้เค้าเข้าใจ มาตรฐานบัญชี หรือวิธีที่ไม่ถูกต้องอย่างไร ว่า ไม่ควรทำ

    รบกวนตอบด้วย

007:
การรับทำบัญชีพิเศษ ผมเข้าใจว่าทำบัญชีของทั้งบริษัท และบัญชีของเถ้าแก่ แล้วก็นำมารวมกันครับระวังนะครับ ผู้ทำกับผู้ตรวจสอบบัญชี ถ้าเป็นคนเดียวกันจะขาดความอิสระนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม