www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีหาย

(1/1)

จอย:
สวัสดีค่ะ

ทางบริษัทได้ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ แต่ลูกค้าไม่ได้รับ (หาย) บริษัทสามารถออกใบใหม่ให้โดยใช้เลขที่เดิมได้หรือไม่

ขอบคุณค่ะ

อ้วน:
สวัสดีครับ



ไม่แนะนำให้ทำครับ  ยกเว้นเป็นการพิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ  แต่ควรปฏิบัติตามการออกใบแทนใบกำกับภาษี   ศึกษาได้ตามนี้ครับ

http://www.rd.go.th/publish/7044.0.html

nuch:
ค่ะอยากถามว่าถ้าสำเนาใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินที่ทางผู้ขายจะต้องเก็บไว้เพื่อจัดทำรายงานภาษีขายหายเราจะสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแนบแทนได้มั้ยคะ เพราะเป็นเอกสารออกเป็นชุดค่ะ

mak:
แล้วถ้าเราเป็นผู้ซื้อแต่เราทำต้นฉบับใบกำกับภาษีหาย จะต้องทำอย่างไร และทางผู้ซื้อต้องแจ้งความด้วยไหมคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม