www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เปิดอาพาร์เม้นต์ มี 20 ห้อง

(1/1)

kung:
กำลังจะเปิดอาพาร์เม้นต์ มี 20 ห้อง รายได้ประมาณ 500,000 บาท ต่อเดือน

1.  ควรจดทะเบียนเป็น บริษัท หรือ คณะบุคคลดีค่ะ แล้วแบบไหนประหยัดภาษีกว่ากัน

2.  จัดตั้งคณะบุคคลดีอย่างไรค่ะ

อ้วน:
1.  การจะพิจารณาว่าควรดำเนินธุรกิจนี้  คงไม่ได้พิจารณากันแต่ในเรื่องของรายรับอย่างเดียว  หากแต่ยังต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบหลายๆ อย่างเช่น

1.1  องค์ประกอบของต้นทุนก่อสร้าง  ไม่ว่าจะเป็น  ที่ดิน , ค่าก่อสร้าง , สาธารณูปโภค ซึ่งมีเอกสารประกอบรายการจ่ายเป็นอย่างไร  อยู่ในชื่อใด และมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งหรือไม่อย่างไร

1.2  องค์ประกอบของรายได้  ว่าจะมีการแยกเก็บรายได้เป็นอย่างไร  รวมถึงเอกสารสัญญาที่จัดทำ  จะมีการแยกค่าเฟอร์นิเจอร์ออกมาหรือไม่ และจะมีค่าบริการอื่นๆ อะไรอีกบ้าง  นอกจากค่าเช่าห้อง  รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่จะมาพัก

1.3  องค์ประกอบของรายจ่ายในแต่ละเดือนที่จะเกิดขึ้น  จะมีอะไรบ้าง และมีเอกสารประกอบรายการเป็นอย่างไร  สรุป  เมื่อได้ข้อมูลต่างๆ มาแล้ว  จึงค่อยพิจารณาครับว่าจะเน้นข้อมูลกันในส่วนไหนเป็นหลัก  แต่ในเบื้องต้นผมพิจารณาดังนี้ครับ

กรณีนี้จะมีรายได้ใน  1  ปีประมาณ  6 ล้านบาท หากดำเนินธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดา  โดยเลือกวิธีเหมาจ่าย  ก็จะหักเหมาจ่ายได้ 30% ขอ่งรายได้  ดังนั้นเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายก่อนหักค่าลดหย่อนส่วนตัวโดยประมาณ  น่าจะเท่ากับ  4,200,000  บาท  ซึ่งหากลดหย่อนแล้ว  ผมก็มองว่าเสียภาษีค่อนข้างจะสูงเนื่องจากฐานเงินได้สูง  ดังนั้นหากเป็นบุคคลธรรมดาและเลือกเสียภาษีแบบเหมาจ่ายคงไม่เหมาะสม  แต่หากเป็นบุคคลธรรมดาและเลือกเสียภาษีตามจ่ายจริงน่าจะเหมาะสมกว่า  แต่ก็จะต้องดูหลักฐานต้นทุนในการก่อสร้างประกอบด้วยครับ  ส่วนที่ไม่แนะนำให้อยู่ในรูปของนิติบุคคลเนื่องจากจะต้องมีภาระและค่าใช้จ่ายที่มากกว่าบุคคลธรรมดาครับ  แต่อาจจะเหมาะสมที่จะทำให้อยู่ในรูปของนิติบุคคลก็ได้  ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลที่นำมาใช้ในการประกอบการพิจารณาครับ2.  ข้อดีที่สุดข้อเดียว  หากจะกล่าวถึง  ก็คือในเรื่องของการช่วยเสียภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วนและประหยัดครับ  

kung:
ตอนนี้เปิดบริการแล้วประมาณ 6-7 เดือน แต่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียนเป็นอะไรเลยค่ะ อยากถามว่าควรจะทำยังงัยดี เพราะว่าตอนนี้มีบริษัทมาขอเช่า และจะขอหัก ณ ที่จ่าย 5% สำหรับค่าเช่า และ 3% สำหรับค่าบริการ อยากถามดังนี้ค่ะ

1.  กิจการเปิดดำเนินการมาแล้ว ควรจะจัดตั้งเป็นคณะบุคคล หรือบริษัทดีค่ะ

2.  จัดตั้งเป็นคณะบุคคลแบบดำเนินธุรกิจโรงแรมได้ไหม เพราะอยากได้รับการยกเว้น หัก ณ ที่จ่ายค่ะ

3.  ถ้าจะจัดตั้งเป็นคณะบุคคล ควรทำอย่างไร ในเมื่อตอนนี้ โฉนดเป็นชื่อดิฉัน ไม่มีสัญญาก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาก้อไม่ได้เก็บบิลไว้เลย

4.  วิธีไหนที่จะทำให้ดำเนินงานได้ถูกต้อง และประหยัดภาษีที่สุดค่ะ

ขอบคุณไว้ล่วงหน้านะคะ ตอนนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรดี รบกวนด้วยนะคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม