www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

(1/1)

จุน:
ขอรบกวนสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ว่าเมื่อต้องทำบัญชีของธุรกิจนี้ต้องมีความรู้ด้านใดบ้างและรูปแบบทางด้านบัญชีเป็นเช่นไร

town:
สิ่งที่ควรทราบ

1.  หลักการบัญชีทั่วไป

2.  มาตราฐานการบัญชี

2.1  รับเหมา  ฉบับที่  49

2.2  อสังหาริมทรัพย์  ฉบับที่  26

3.  กฏหมายบัญชี

4.  กฏหมายภาษีอากร

5.  กฏหมายที่ดินและการก่อสร้าง

6.  กฏหมายอาคารชุด และกฏหมายนิติบุคคลบ้านจัดสรร

7.  กฏหมายสิ่งแวดล้อมลองหาอ่านหนังสือเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากรเรื่องนี้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาดูครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม